Přednáška na Katedře fotografie FAMU

Modul Michala Adamovského (Fair Art, FAMU) byl zaměřen na nejčastější právní otázky a situace, se kterými se může student katedry fotografie FAMU setkat během svého studia a navazující aktivní kariéry. Mezi základní témata patřila otázka vzniku fotografického díla, problematika osobnostních a majetkových autorských práv a doba jejich ochrany, poskytování licencí k užití fotografií jiné osobě či upravení vztahů mezi autorem a galerií či jinou kulturní institucí. Pozornost byla věnována i aktuálním otázkám týkajících se apropriace (přivlastnění cizí fotografie) při vytváření vlastního díla nebo stanovení limitů ochrany soukromí při fotografování jiných osob.

Výklad byl doprovázen fotografiemi zajímavých českých i zahraničních případů, které se v kontextu těchto témat objevily a které byly impulsem pro navazující širší debatu (např. soudní spor fotografa Patrica Cariou s výtvarníkem Richardem Princem týkající se jeho děl v rámci projektu Canal Zone, fotografie Jasanského a Poláka - s jejich souhlasem výtvarně zpracovaná Štěfanem Tóthem, nedávná kauza reportážní fotografky Catrijn van Giel s belgickým malířem Lucem Tuymansem a řada dalších).