Setkání se spolupracujícími advokáty v Rudolfinu

V květnu 2017 jsme pozvali naše spolupracující advokáty a další spřízněné duše Fair Artu na privátní komentovanou prohlídku výstavy LOGIK výtvarníka Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum. Po uzavření galerie pro veřejnost nás výstavou a i dalšími prostory Galerie Rudolfinum, především novým Artparkem, provedl sám kurátor, Petr Nedoma.

Děkujeme kurátorovi, Petru Nedomovi, Eberhardu Havekostovi i všem zúčastněným za skvělý zážitek a vydařený večer!

 
více >>

"PRÁVO A UMĚLECKÝ SVĚT" v ateliéru FOTOGRAFIE II (UMPRUM)

Naše příručka v praxi, tentokrát na půdě UMPRUM v nově vzniklém ateliéru FOTOGRAFIE II (ved. Václav Jirásek / Štěpánka Stein) v rámci praktického workshopu týkajícího se fotografie a práva. Ten se mjn. věnoval problematice licencí a zejména pak nastavení "obvyklých" licenčních odměn u fotografické volné a užité tvorby v tuzemsku a zahraničí (předn. Michal Adamovský, FAIR ART, FAMU).

Vydání příručky "Právo a umělecký svět. Základní otázky a pojmy práva duševního vlastnictví pro studenty uměleckých škol" bylo financováno MŠMT ČR v rámci centrálního rozvojového projektu Spolupráce dvou vysokých uměleckých výtvarných škol při tvorbě společného výukového modulu pro zvýšení uplatnitelnosti studentů.

 
více >>

Problematika GDPR

Ve spolupráci se sdružením vysokých škol a Akademie věd  České republiky CESNET  a doc. JUDr. Janem Kolouchem, Ph.D. si dovolujeme zveřejnit záznam ze semináře věnovaný tématu zpracování osobních údajů, především pak nové evropské regulaci Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 679/2016 (direktiva GDPR, General Data Public Regulation).

 
více >>

Projekt Infopoint pro mobilitu a Fair Art v Mnichově

V pátek 2. listopadu 2018 byla v Mnichově představena anglická verze informačního portálu na podporu mezinárodní umělecké spolupráce CzechMobility.info.Infopoint pro mobilitu si klade za cíl pomáhat umělcům v rámci jejich zahraničních projektů s praktickými otázkami, jako jsou daně, víza, pojištění či autorské právo a smlouvy. Jádrem infopointu je on-line informační portál, ale nabízí i konzultace a workshopy (na stránkách www.czechmobility.info).

 
více >>