ZPŮSOBY UŽITÍ DÍLA:
Pokud nemáte v úmyslu udělit licenci pro všechny způsoby užití, vyjmenujte ty dohodnuté.
Jsou to zpravidla: rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, vystavování, dále například jeho šíření prostřednictvím internetu, televize, rozhlasu, použití pro reklamní či jiné komerční účely a další.
Vymezení způsobů užití je základem této smlouvy, proto je vhodné, věnovat mu zvýšenou pozornost.