VÝHRADNÍ LICENCE:
Udělí-li autor výhradní licenci, nesmí ji již poskytnout nikomu dalšímu a sám se musí ? pokud se nedohodnete opačně - zdržet užívání díla v dohodnutém rozsahu.