POVINNOST VYUŽÍT LICENCI:
Sjednáte-li povinnost licenci využít, pak její nesplnění zakládá autorovi právo od smlouvy odstoupit.