SMLUVNÍ POKUTA:
Výše smluvní pokuty by se měla odvíjet od výše odměny, případně hodnoty licencovaného díla, a měla by být dostatečně motivující k dodržování smluvních povinností. Aby smluvní pokuta měla význam, neměla by být nižší než 5.000 Kč; na druhou stranu příliš vysoká smluvní pokuta by mohla být považována za šikanózní. Pro doporučení konkrétní výše smluvní pokuty neváhejte kontaktovat Fair Art přímo.