Problematika GDPR

Ve spolupráci se sdružením vysokých škol a Akademie věd  České republiky CESNET  a doc. JUDr. Janem Kolouchem, Ph.D. si dovolujeme zveřejnit záznam ze semináře věnovaný tématu zpracování osobních údajů, především pak nové evropské regulaci Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 679/2016 (direktiva GDPR, General Data Public Regulation). celý článek

Fair Art | Středa 16. květen 2018 16:46 | Komentářů: 0

 

Dvě nové publikace z oboru práva a umění

Autorské právo a práva související, první vysokoškolská učebnice uceleně pojednávající o autorském právu a právech souvisejících, je konečně na světě. celý článek

Fairart | Čtvrtek 9. listopad 2017 12:37 | Komentářů: 0

 

Přednáška o právu a podnikání na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Advokátka Iva Javorská přednášela 24. 5. 2017 na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně o právní ochraně designu. celý článek

Fair Art | Úterý 27. červen 2017 13:56 | Komentářů: 0

 

Odkaz není zločin. Nebo je?

Odkaz není zločin. Politická kampaň a slogan České pirátské strany, se kterým poslední roky pluje v rámci internetových i politických vod, dorazil v posledních dnech k zajímavému hraničnímu přístavu. České pirátské straně bylo ve čtvrtek 21. ledna doručeno trestní oznámení za provozování serverů sledujuserialy.cz a sledujemefilmy.cz, tedy webových stránek na kterých se nachází nepřeberné množství tzv. embeddingu, neboli vloženého připraveného kódu (v daném případě přehrávače audiovizuálních děl - filmů a seriálů), jenž odkazuje na obsah umístěný na jiné internetové stránce. Návštěvník stránek tak má možnost přehrát si na jednom místě rozsáhlou sbírku audiovizuálních děl, aniž by je vlastník webu měl fyzicky umístěné na svých serverech. celý článek

Mgr. Petra Krupičková, spolupracovnice Fair Art | Čtvrtek 11. únor 2016 01:40 | Komentářů: 2

 

Jóga, sendvič a popová soudkyně: bizarní autorskoprávní spory v USA roku 2015

Přestože se v převážně většině nejedná o spory týkající se vizuálního umění, nebude od věci, když si připomeneme nejzajímavější americké soudní kauzy uplynulého roku týkající se autorského práva. Důvody jsou prosté: je třeba mít na paměti, že i ?nevýtvarná? autorskoprávní judikatura může v budoucnu případy v hlavní roli s vizuálními díly ovlivnit (např. s ohledem na princip fair use), a navíc současné umění se stává natolik intermediálním, že klasické dělení uměleckých druhů pozvolna pozbývá významu a ?uměleckým? lze podle konkrétního kontextu rozumět téměř cokoliv. V prvním textu představíme tři spíše veselé kauzy, v pokračování se vydáme i směrem k vizuálnímu umění a případům přeci jen významnějším. celý článek

Matěj Sýkora | Středa 20. leden 2016 15:46 | Komentářů: 0

 

ART Act ? visuální umělci vs. aukční síně

Absence zakotvení práva na odměnu z opětovného prodeje na tak zásadním trhu s uměním jako je ten americký  způsobuje nerovnováhu a nespornou konkurenční výhodu, kterou disponují američtí obchodníci s uměním.  Ve všech členských státech Evropské Unie (včetně Velké Británie) byl tento tradiční institut promítnut do vnitrostátních právních předpisů a nyní se zavedením tohoto práva i na stěžejním světovém trhu s uměním nově koketují i v americkém Kongresu. celý článek

Kateřina Sedlatá | Sobota 5. duben 2014 23:47 | Komentářů: 0

 

Autorské dílo ve světle právního pojetí věci v novém občanském zákoníku

Jednou z významných koncepčních změn, které na poli soukromého práva zasel nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen NOZ), je nové pojetí věci v právním smyslu. Jakkoliv se může na první pohled zdát, že jde pouze o efektní hru se slovy nalézající uplatnění výhradně v sofistikovaných debatách právních teoretiků nad poháry vína, opak je pravdou. Oblast věcných práv, ve struktuře NOZ spadající do absolutních majetkových práv, patří mezi pilíře celého soukromého práva. A bez zřetelného vymezení předmětu své působnosti ? tedy vymezení pojmu věci - by takový pilíř jen stěží mohl plnit svou důležitou funkci. celý článek

Matěj Sýkora | Neděle 16. březen 2014 17:13 | Komentářů: 0

 

(Un)Fair Use - Fresh from San Francisco

Fair Use není naše sesterská organizace, ale - stejně jako Fair Art - je to princip. Nedávné rozhodnutí amerických soudů ve sporu Cariou v. Prince rozvířilo diskusi ohledně rozsahu tohoto pojmu a jeho významu pro uměleckou komunitu. Jaké použití autorského díla je ještě férové? Jak lze dílo užít i bez svolení autora? Je Fair Use výjimkou nebo spíš pravidlem? celý článek

Vojtěch Mlynář | Sobota 1. březen 2014 03:00 | Komentářů: 0

 

Martin o své stáži v New Yorku: Proč bychom měli věnovat pozornost případu Mekky světového graffiti 5Pointz?

Gentrifikace je v New Yorku široce přetřásané téma už mnohá léta (např. zde). V těchto týdnech však dosahuje diskuse svého dlouhodobého maxima v souvislosti s kauzou, která je pozoruhodná hned z několika důvodů zajímavých z pohledu práva umění (Art Law). Komplex starých industriálních budov 5Pointz zabírá svou rozlohou jeden blok na jižním okraji Long Island City v Queensu. Ve spojení s protilehlým výstavním prostorem PS1 tvoří unikátní místo uprostřed nejméně zajímavé části City, které přitahuje pozornost veřejnosti už přes dvacet let. celý článek

Martin Leskovjan | Středa 30. říjen 2013 21:18 | Komentářů: 0

 

Martin o své stáži v New York: Provazy, setkání a uzly

Na úvodní večer dvoudenního alternativního trhu s názvem What do we do now? jsem nakonec vyrazil z celých Volunteers Lawyers for the Arts (VLA) úplně sám. Jako hosta mě zapisují na veškeré akce, kterých se VLA zúčastní, což je pro mě zajímavá sonda do vnější komunikace takto specifické neziskovky v New Yorku. Měl jsem možnost přísedět u konzultací se spolupracujícími advokáty, z nichž někteří patří ke špičkám na místní advokátní scéně, ale tato akce slibovala zcela odlišnou zkušenost. celý článek

Martin Leskovjan | Pondělí 21. říjen 2013 10:52 | Komentářů: 0

 
  1. 1
  2. 2
  3. >

CZ / EN