ART Act ? visuální umělci vs. aukční síně

Absence zakotvení práva na odměnu z opětovného prodeje na tak zásadním trhu s uměním jako je ten americký  způsobuje nerovnováhu a nespornou konkurenční výhodu, kterou disponují američtí obchodníci s uměním.  Ve všech členských státech Evropské Unie (včetně Velké Británie) byl tento tradiční institut promítnut do vnitrostátních právních předpisů a nyní se zavedením tohoto práva i na stěžejním světovém trhu s uměním nově koketují i v americkém Kongresu.

V americké Sněmovně reprezentantů byl 26. února letošního roku představen návrh zákona nesoucí příhodný název ART Act (American Royalties Too Act) respektive novela 17. části zákona United States Code upravující autorské právo (copyright). ART Act má za cíl zavést ve Spojených státech amerických právo na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla (resale right, resale royalty), které v České republice upravuje § 24 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon a v českém autorském právu se v jisté formě vyskytuje již od roku 1926.

ART Act zaštiťují dva američtí senátoři a jeden kongresman, kteří se vydali do boje za práva výtvarných umělců. Vzali si za své vylepšit pozici výtvarných umělců jak na půdě Spojených států, tak v rámci reciprocity i v zemích, kde je již právo na odměnu při dalším prodeji originálu uměleckého díla zakotveno a spolehlivě funguje. Při opětném prodeji výtvarných uměleckých děl by tak američtí umělci měli nárok na odměnu i v jiných zemích. ?Naši výtvarní umělci jsou stěžejní kulturní přispěvatelé a ART Act má za cíl zajistit, aby byli spravedlivě kompenzováni za svou práci." říká senátor z Massachusets Ed Markey.1  

Ač v prosazení ART Act v Kongresu renomované aukční síně příliš nevěří, přesto se rozhodly nastalou situaci nepodcenit a povolaly do boje lobbisty z Capitol Hill. Aukční síně Sotheby's a Christie's argumentují, že novela zákona cílí pouze na aukční síně a již ne na komerční galerie či jiné prodejce uměleckých děl a značně to tak znevýhodňuje jejich pozici na trhu s uměním. American Royalties Too Act by se totiž měl vztahovat pouze na výtvarná díla prodávaná za účasti aukčních síní, které v uplynulém roce prodaly umělecká díla alespoň v hodnotě 1 milion USD. (cca 20 milionů Kč). Ani na ostatní, menší prodejce či zprostředkovatele, ale ART Act nezapomněl a stanovuje americkému Register of Copyrights (ředitel vládní organizace US Copyright Office) povinnost vypracovat po pěti letech od účinnosti zákona studii, na jejímž podkladu by se mělo mimo jiné ukázat, zda nerozšířit působnost zákona i na jiné obchodníky s uměním.

Dalším argumentem odpůrců ART Act je, že z jeho prosazení budou profitovat pouze ti nejúspěšnější a nejbohatší umělci, jelikož právo na odměnu bude náležet autorům a jejich dědicům pouze z dalšího prodeje děl, jejichž cena převýší 5 tisíc USD (cca 100 tisíc Kč). Člen Kongresu Jerrold Nadler ale vysvětluje, že ART Act nemá být zákon zasahující proti chudobě, nýbrž zákon řešící otázku elementární férovosti a spravedlnosti.2 

V porovnání s právní úpravou práva na odměnu z opětného prodeje originálů uměleckých děl v České republice má americký návrh zákona výrazně užší záběr. U nás náleží odměna autorům z přeprodeje originálů uměleckých děl na území ČR, jejichž kupní cena při dalším prodeji dosahuje částky alespoň 1 500 EUR (cca 40 500 Kč) a jejichž prodeje se účastnil jako prodávající, kupující či zprostředkovatel obchodník s uměním (provozovatel galerie, dražebník, nebo jiná osoba soustavně obchodující s uměním). Zatímco podle amerického návrhu zákona by měla náležet umělcům a jejich dědicům odměna ve výši 5 % z kupní ceny díla nebo maximálně 35 tisíc USD (cca 700 tisíc Kč), podle českého práva je odměna odstupňována podle kupní ceny díla od 4 % do 0,25 % a maximálně může dosahovat 12 500 EUR (cca 337 500 Kč)3. Odměnu v obou zemích za umělce vybírají kolektivní správci, kteří ji následně vyplácejí autorům.4 

V případě, že by se podařilo v americkém Kongresu tento návrh zákona prosadit, zařadily by se Spojené státy na seznam k asi 70 dalším zemím, ve kterých je resale right zakotveno a nárok na odměnu by tak měli nejen američtí výtvarní umělci v zemích uznávajících právo na opětovný prodej, ale i čeští (a jiní) umělci, jejichž díla se prodávají na aukcích v USA.  

 

  1. [online]. Washington [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: www.markey.senate.gov/news/press-releases/markey-baldwin-and-nadler-introduce-legislation-to-level-the-playing-field-for-american-visual-artists 
  2. COHEN, Patricia. Lobbyists Set to Fight Royalty Bill for Artists. In: [online]. [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: www.nytimes.com/2014/03/24/arts/design/auction-houses-taking-no-chances-on-american-royalties-too-act.html;
  3. Příloha k zákonu č. 121/2000 Sb., autorský zákon, Sazebník odměn při opětovném prodeji originálu díla uměleckého, v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a v souvislosti s půjčováním děl
  4. www.gestor.cz/cs/ 

Kateřina Sedlatá | Sobota 5. duben 2014 23:47

Přidat komentář

* - povinné pole

*

*
*
Žádné komentáře
CZ / EN