Martin o své stáži v New York: Provazy, setkání a uzly

Na úvodní večer dvoudenního alternativního trhu s názvem What do we do now? jsem nakonec vyrazil z celých Volunteers Lawyers for the Arts (VLA) úplně sám. Jako hosta mě zapisují na veškeré akce, kterých se VLA zúčastní, což je pro mě zajímavá sonda do vnější komunikace takto specifické neziskovky v New Yorku. Měl jsem možnost přísedět u konzultací se spolupracujícími advokáty, z nichž někteří patří ke špičkám na místní advokátní scéně, ale tato akce slibovala zcela odlišnou zkušenost.

Pro pochopení ale nejprve něco k místu konání, multifunkčnímu prostoru Eyebeam. Tato neziskovka, fungující na bázi komunitního udržování celé organizace a vlastního prostoru v běhu, spravuje bývalé skladiště v Chelsea sloužící jako centrum, které podporuje a podněcuje provokativní počiny na průniku umění a technologií a snaží se spojovat a podněcovat spolupráci mezi angažovanými umělci, technology a sociálními inovátory (a mnohými dalšími). Můžete zde narazit na výstavu soch nositelných jako módní doplněk, které se vztahují k výzkumu vesmíru, ale také organizace, snažící se bojovat s potížemi, které brzdí rozvoj nezávislého umění a společenského rozvoje.

Mezi entuziasty pro umění, vedoucími neziskovek, aktivisty a umělci na úvodním večeru, který rozhodně nebyl klasickou koktejl party, pro mě vynikl fakt, že VLA funguje jako most mezi zcela rozdílnými světy. Na jedné straně stojí úspěšní advokáti, kteří spojují své jméno s platformou VLA, zabývající se zajímavou a přitažlivou tématikou a podporují ji svou dobrovolnou prací nebo dary. Na straně druhé  pak pracuje a pzostředkovává advokátní pomoc pro uměleckou komunitu v celé její pestrosti od mainstreamových interpretů, až po nejžhavější jádro angažovaného umění. A právě tento prvek přidává VLA dynamiku a magnetismus. Vyptávám se všech, kteří působí ve VLA, na jejich motivace ke spolupráci a škála důvodů je překvapivě široká, ale v zásadě mají tři směry: 1. směrem ke komerční advokátní branži ? sem patří zejména studenti a čerství absolventi práv (tzv. interns), kteří jdou za zkušenostmi, cenným záznamem na CV a svěžím prostředím neziskovky, dále je důležitým motivem jednoduše business ? dobročinnost zvyšuje prestiž, členství v board of directors1  přidává na důvěryhodnosti vůči partnerům a klientům, 2. směrem k umění jako takovému ? advokáti a interns často proklamují obecnou lásku k umění nebo k němu mají nějaký osobní vztah, třeba tím, že na něco hrají, a 3. směrem k sobě samému ? nejednou jsem se setkal s advokáty, kteří za sebou mají velkou část právnické kariéry a v určité fázi zjistili, že postrádají vlastní naplnění. Několikrát týdně k nám například chodí advokátka, která 20 let pracovala v oblasti nemovitostí převážně pro developery. Chladným tónem mi analyticky zdůvodnila své frustrace a popsala novou životní náplň, kterou jí dalo angažmá pro umělce. Musela se za pomoci VLA v celé oblasti Art Law dovzdělat, což jí přineslo vítanou výzvu a podporu v této věci ze strany organizace si bezvýhradně pochvalovala. O pár okamžiků později zářila, když na konzultaci přišla fotografka se svým novým projektem, který spočívá ve skrytém focení cestujících v metru a reprodukci fotografií za účelem prodeje, a otázku, zda takovou činností porušuje práva na ochranu osobnosti.

V Eyebeam se rodí mnoho nových otázek, které díky VLA budou za nedlouho řešit top advokáti v City. Od momentu, kdy jsem podával navštívenku VLA Andymu Bichlbaumovi ze skupiny Yes Men, zatímco mi vyprávěl o novém projektu a zval do Yes Lab, utvrdil jsem se v tom, že setkání s podobnými tvůrčími osobnostmi by si zasloužili (nebo potřebovali?) i advokáti u nás v ČR a po svém návratu se právě o toto budeme s Fair Art prioritně snažit. 

Martin Leskovjan

 

_____________________________________

1 board of directors je institutem široce využívaným americkými neziskovkami k dozoru nad naplňováním cílů a smyslu organizace, dodržování základních hodnot a strategickému rozhodování, a dále k provázání s klíčovými partnery. Je tedy obdobou a kombinací dozorčí a správní rady, jak je známe u nás.

 

Martin Leskovjan | Pondělí 21. říjen 2013 10:52

Přidat komentář

* - povinné pole

*

*
*
Žádné komentáře
CZ / EN