Fair Art Festival – Copyright and Art Law

Fair Art Festival 2019: právo umění, kulturní mobilita a fungování trhu s uměním se uskuteční mezi 25.-29. dubnem v Praze. Mezinárodní festival přináší sérii přednášek a workshopů se zahraničními hosty, zaměřující se na aktuální otázky ze světa umění v metropolích NYC a Řím. FAF je pořádán spolkem Fair Art ve spolupráci s ATI, UMPRUM, FAMU a spolkem Všehrd.

Fair Art je neziskovou organizací sdružující studenty, umělce i právníky, které spojuje snaha zpřístupnit současné české výtvarné scéně právní vědomosti související s uměleckou tvorbou. Kromě vzdělávací činnosti zajišťuje také právní podporu výtvarným umělcům a uměleckým institucím.

 
více >>

"PRÁVO A UMĚLECKÝ SVĚT" v ateliéru FOTOGRAFIE II (UMPRUM)

Naše příručka v praxi, tentokrát na půdě UMPRUM v nově vzniklém ateliéru FOTOGRAFIE II (ved. Václav Jirásek / Štěpánka Stein) v rámci praktického workshopu týkajícího se fotografie a práva. Ten se mjn. věnoval problematice licencí a zejména pak nastavení "obvyklých" licenčních odměn u fotografické volné a užité tvorby v tuzemsku a zahraničí (předn. Michal Adamovský, FAIR ART, FAMU).

Vydání příručky "Právo a umělecký svět. Základní otázky a pojmy práva duševního vlastnictví pro studenty uměleckých škol" bylo financováno MŠMT ČR v rámci centrálního rozvojového projektu Spolupráce dvou vysokých uměleckých výtvarných škol při tvorbě společného výukového modulu pro zvýšení uplatnitelnosti studentů.

 
více >>

FAQ: Galerie – COVID podpory

Právní poradna Fair Art již od první vlny koronavirové pandemie pravidelně připravuje ve spolupráci s advokátní kanceláří MAAARS advokáti COVID-19 FAQ. Tedy přehled otázek a odpovědí týkající se nástrah nevyzpytatelné doby koronavirové pro umělce a další subjekty z kulturní scény. Vzhledem k četným přáním vytvořit podobný přehledný manuál i pro umělecké instituce, rozhodli jsme se vytvořit tento přehled dostupných dotačních programů ušitý na míru právě galeriím.

 
více >>

COVID-19: frekventované otázky a odpovědi právní poradny

Vzhledem k velkému množství dotazů směřujících na poradnu Fair Art, které souvisejí s aktuální situací a dopady způsobenými COVID-19, jsme se rozhodli umístit odpovědi na nejčastější z nich do speciální rubriky věnované tomuto tématu.

 
více >>
CZ / EN