"PRÁVO A UMĚLECKÝ SVĚT" v ateliéru FOTOGRAFIE II (UMPRUM)

Naše příručka v praxi, tentokrát na půdě UMPRUM v nově vzniklém ateliéru FOTOGRAFIE II (ved. Václav Jirásek / Štěpánka Stein) v rámci praktického workshopu týkajícího se fotografie a práva. Ten se mjn. věnoval problematice licencí a zejména pak nastavení "obvyklých" licenčních odměn u fotografické volné a užité tvorby v tuzemsku a zahraničí (předn. Michal Adamovský, FAIR ART, FAMU).

Vydání příručky "Právo a umělecký svět. Základní otázky a pojmy práva duševního vlastnictví pro studenty uměleckých škol" bylo financováno MŠMT ČR v rámci centrálního rozvojového projektu Spolupráce dvou vysokých uměleckých výtvarných škol při tvorbě společného výukového modulu pro zvýšení uplatnitelnosti studentů.