Projekt Infopoint pro mobilitu a Fair Art v Mnichově

V pátek 2. listopadu 2018 byla v Mnichově představena anglická verze informačního portálu na podporu mezinárodní umělecké spolupráce CzechMobility.info.Infopoint pro mobilitu si klade za cíl pomáhat umělcům v rámci jejich zahraničních projektů s praktickými otázkami, jako jsou daně, víza, pojištění či autorské právo a smlouvy. Jádrem infopointu je on-line informační portál, ale nabízí i konzultace a workshopy (na stránkách www.czechmobility.info).

?Portál je dostupný v českém a anglickém jazyce, a je tedy určený jak českým tvůrcům a manažerům v kultuře, tak zahraničním profesionálům spolupracujícím s českou uměleckou scénou,? objasňuje Pavla Petrová, ředitelka IDU (Institut umění ? Divadelní ústav). ?Na projektu se podílí jak zaměstnanci IDU, tak externí spolupracovníci, jednotlivá témata konzultujeme s experty na danou problematiku, s partnerskými institucemi i se zástupci z praxe napříč uměleckými obory,? doplňuje Petrová.

Inspiraci pro projekt hledal IDU u našich západních sousedů a jejich německém infopointu pro mobilitu Touring Artists. Pro Českou republiku je hlavním partnerem spolek Fair Art.

Projekt CzechMobility.info je financován Ministerstvem kultury ČR a vychází z Koncepce podpory umění v České republice na léta 2015?2020.

(převzato a zkráceno z tiskové zprávy Ministerstva kultury České republiky)