Příloha č. 1

Specifikace uměleckého díla

Předmětem smlouvy je následující dílo:

Název: DOPLNIT

Autor: DOPLNIT

Signatura: DOPLNIT

Druh: DOPLNIT - např.: fotografie/socha/malba/grafika

Materiál / technika: DOPLNIT

Rozměry: DOPLNIT

Rok vzniku: DOPLNIT

Příslušenství díla: DOPLNIT - např.: adjustace, rám, podstavec, dokumentace, obal

Další informace: DOPLNIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ?????? dne  ?????.. 2013 V ?????? dne  ?????.. 2013

????????????????                       ?????????????????

        Kupující Prodávající