Protokol o předání díla

 

Prodávající a kupující svým podpisem potvrzují, že v souladu s kupní smlouvou uzavřenou dne ___________________ mezi prodávajícím a kupujícím, bylo dílo kupujícímu řádně předáno a bylo jím bez výhrad řádně převzato.

 

 

 

V ?????? dne  ?????.. 2013 V ?????? dne  ?????.. 2013

????????????????                ?????????????????

        Kupující Prodávající