Fair Art, z. s., je nestátní a neziskovou organizací zajišťující právní pomoc a vzdělávání umělcům a uměleckým organizacím. Rozvíjí právo umění (Art Law) jako samostatnou oblast právní vědy i praxe.

Zaměřuje se na zpřístupnění právní pomoci širokému okruhu tvůrců a uměleckých organizací aktivních primárně v oblasti výtvarného (vizuálního) umění. Aktivně vytváří síť spolupracujících advokátů, kteří tvoří základní pilíř pro poskytování právního poradenství. Spolupracuje s dalšími organizacemi v příbuzných oblastech jak v ČR (např. Centrum pro současné umění Praha, Gestor, o. s., IDU / Infopoint pro mobilitu, UMPRUM, PFUK atd.), tak v zahraničí (Volunteer Lawyers for the Arts of New York).

Jeho zakladatelé věří, že umělci a umělecké organizace si zaslouží a potřebují otevřený přístup k právním službám, které jim nejen pomohou zajistit svobodné podmínky pro vlastní individuální tvorbu, ale zároveň umožní, aby jejich hlas byl ve společnosti vyslyšen a legitimní zájmy chráněny.

CZ / EN