Fair Art je nestátní neziskovou organizací působící v českém kulturním prostředí od roku 2012. Sdružuje studenty a absolventy práv a dalších oborů, které spojuje snaha zpřístupnit současné výtvarné scéně právní vědomosti a právní pomoc související s uměleckou tvorbou.

Prostřednictvím specializovaných přednášek a kurzů se snažíme o rozvoj a prohlubování základního právního povědomí u studentů a absolventů výtvarných škol i širší veřejnosti, díky spolupráci se sítí advokátů zajišťujeme právní podporu výtvarným umělcům a uměleckým institucím.

Fair Art směřuje k vybudování platformy, která se stane rovnocenným partnerem veřejným institucím při kultivaci veřejné politiky v oblasti umění, jeho financování a právní regulace.

Chceme být zastánci výtvarného umění, které chápeme jako jeden ze základních a nezastupitelných pilířů naší kultury a společnosti.

CZ / EN