Michal Adamovský
Ředitel Fair Art. Student doktorského studia FAMU, v rámci kterého se zabývá právními konsekvencemi umělecké apropriace ve vztahu k fotografii. Absolvoval Právnickou fakultu ZČU a magisterské studium na katedře fotografie FAMU v ateliéru Štěpánky Šimlové. Pracoval u prof. Srstky v DILIA - divadelní, literární a audiovizuální agentuře, během svých studií na FAMU získal stipendium pro výzkum autorského práva v Museum of Modern Art Library a International Center of Photography v New Yorku a byl vybrán do tvůrčích residencí a workshopů v Marseille (Antoine de Agatha, Magnum Photos), Lucemburku či Jeruzalémě. Členem Fair Art je od samotného vzniku spolku.

Ondřej Stupal
Iniciátor a zakladatel Fair Art. Od roku 2012 je ředitelem Centra pro současné umění Praha. Mezi lety 2004 až 2011 působil jako ředitel Centra pro současné umění FUTURA a Karlin Studios, byl iniciátorem a spoluzakladatelem projektu FUTURA New York, Inc. V rámci Fulbrightova stipendia se zúčastnil kurátorského pobytu v Residency Unlimited a Triangle Arts Association v New Yorku. Byl členem několik uměleckých komisí (např. NARS Foundation a Apexart v New Yorku, Mezinárodního Visegrádského fondu v Bratislavě, Institutu umění v Praze nebo Ministerstva kultury ČR). Mezi lety 2015-2022 byl členem správní rady Společnosti Jindřicha Chalupeckého.

Gabriela Kadlecová
V současnosti dokončuje Právnickou fakultu UK, kde působí i v akademické sféře jako pomocná vědecká síla na Ústavu práva autorského. Zároveň studuje obor Průmyslové vlastnictví a získává praktické zkušenosti v advokátní kanceláři. Absolvovala krátkodobé studijní pobyty zaměřené na právo duševního vlastnictví v Alicante a Drážďanech a také stáž v Senátu Parlamentu České republiky. Zajímá se o literaturu a výtvarné umění, především ve vztahu k moderním technologiím. Ve Fair Art působí od roku 2017.

 

 

Externě spolupracující členové
Martin Leskovjan, Kateřina Rabiňáková, Matěj Sýkora, Martina Hájková, Kateřina Hendrychová, Vojtěch Mlynář, Markéta Klusoňová

V minulosti se na rozvoji organizace podíleli
Silvie Čadská, Marek Doseděl, Zsofia Folk, Petra Havránková, Matěj Chytil, Tereza Jandáčková, Tomáš Jungwirth, Lukáš Kraus, Kateřina Sedlatá, Katharina Sterbová, Jiří Šimek

CZ / EN