Právní poradna je českou obdobou desítky let úspěšně fungujícího programu naší partnerské organizace Volunteer Lawyers for the Arts in New York, jejímž cílem je prohlubování kvality a dostupnosti právní pomoci současné výtvarné scéně. Představuje možnost snadno a za ojediněle výhodných podmínek svěřit své právní problémy do rukou advokátů, kteří jsou vysoce erudovaní a současně mají vřelý vztah k umění.

Principy naší pomoci
Systém právní poradny je vytvořen na míru tuzemskému právnímu prostředí a klade si za cíl zajistit efektivní právní pomoc všem zástupcům výtvarné umělecké obce a uměleckým organizacím, kteří na výtvarné scéně aktivně působí. Právě proto Fair Art spolupracuje se sítí renomovaných českých advokátů, odborníků na autorské právo i jiná právní odvětví.

Princip právní poradny Fair Art zaručuje, že (i) vaše právní problémy budou řešeny opravdovými odborníky a zároveň (ii) nedojde k (v současné době bohužel nikoliv výjimečnému) nezákonnému postupu, kdy právní rady poskytují v rozporu se zákonem o advokacii neoprávněné osoby. V rámci právní poradny hraje spolek Fair Art roli styčného bodu a koordinátora, veškeré právní rady poskytují výhradně spolupracující advokáti.

Jak to funguje
Klienty právní poradny jsou zejména aktivně tvořící výtvarníci, umělecké skupiny, výtvarné školy a další instituce působící na výtvarné scéně, mezi něž patří galerie, muzea či neziskové organizace. Snahou Fair Art je, aby zprostředkovávané právní služby byly dostupné co nejširšímu okruhu klientů, a proto se každému případu v první fázi věnují členové Fair Art, kteří případy od klientů přebírají, zpracovávají je podle formalizovaných postupů a následně je přidělují pečlivě zvoleným advokátům s již zpracovanými podklady. Díky tomu advokát šetří svůj čas a klient své peníze.

Fair Art nabízí svým klientům zprostředkování právní pomoci ve dvou základních režimech:

A) Bezplatná právní pomoc advokáta (režim pro bono)
Z klientů Fair Art se o tuto právní pomoc mohou ucházet všechny (i) fyzické osoby, jejichž roční příjem za uplynulý kalendářní rok nepřevyšuje celkovou částku 240.000,- Kč před zdaněním, a (ii) neziskové organizace. Zároveň platí, že do režimu pro bono spadají pouze nekomplikované případy, které nevyžadují komplexní právní analýzu advokáta (např. samostatné konzultace právních problémů, revize standardních smluv, záležitosti týkající se zápisu či změn ve veřejných rejstřících apod.).

B) Zpoplatněná právní pomoc advokáta se sazbou exkluzívně zvýhodněnou pro klienty Fair Art
Tato právní pomoc je určena všem klientům, kteří se nekvalifikují do režimu pro bono, a pro všechny případy, jejichž náročnost přesahuje běžný rámec. Je samozřejmostí, že zahrnuje veškerý servis, který Fair Art věnuje klientům bezplatné poradny.

O tom, do jakého režimu spadá konkrétní případ, informujeme naše klienty co nejdříve po prvním vyslechnutí problému.

Jak se ucházet o právní pomoc

  1. Kontaktujete Fair Art prostřednictvím férové telefonní linky číslo 799 500 304, e-mailu info@fairart.cz, anebo se osobně dostavíte do budovy Nadace a Centra pro současné umění Praha u Strossmayerova náměstí. Napsat e-mail nám můžete kdykoliv, zavolat nám, či nás navštívit můžete v otvírací době právní poradny: každý týden v pondělí a středu mezi 13 - 17 hodinou.
  2. Člen Fair Art s vámi vyplní vstupní formulář a zeptá se vás na základní obsah vašeho problému.
  3. Podle charakteru případu vám Fair Art navrhne advokáta, který se s ohledem na své profesní zaměření jeví jako nejvhodnější.
  4. Souhlasíte-li s návrhem, Fair Art vám s advokátem dohodne schůzku, pro niž připraví na základě vašich vstupních informací veškeré podklady.
  5. Následující právní pomoc advokáta se odehrává již v jeho režii, a je určována potřebami případu. Advokáti Fair Art jsou připraveni být s vámi v úzkém kontaktu, pomáhat vám průběžně a případně vám poskytnout i právní zastoupení (například v soudním řízení).
CZ / EN