Program přednášek a kurzů je určen primárně studentům a absolventům výtvarných uměleckých škol. Jeho stěžejním cílem je seznámit tvůrce se základní právní problematikou a úskalími v rámci umělecké tvorby, což jsou vědomosti pro profesní život a kariéru umělce zcela zásadní.

Naše vize
Výtvarníky se po právní stránce snažíme připravit na existenci v uměleckém provozu, přičemž naší motivací je, aby přednášky a kurzy Fair Art působily jako prevence problémů či sporů a současně aby z dlouhodobého hlediska kultivovaly právní vztahy na umělecké scéně i mimo ni.

Právě proto jsou jádrem naší vzdělávací činnosti kurzy obecných základů autorského práva, jež jsou pečlivě připravovány "na míru" potřebám výtvarníků, a to s ohledem na jednotlivé umělecké specializace posluchačů (malíři, sochaři, designéři atp.).

Pro koho přednášíme
Za velký příslib k dalšímu rozvoji edukačního programu považujeme navázání spolupráce s významnými uměleckými vysokými školami jako AVU - Akademií výtvarných umění, FAMU - Filmovou a televizní fakultou Akademie múzických umění či VŠUP - Vysokou školou umělecko-průmyslovou v Praze. V rámci našich zahraničních partnerství externě lektorsky působíme i na slovenské VŠVU ? Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě.

Mimo akademickou sféru organizujeme každoročně i celou řadu samostatných specializovaných přednášek určených pro širší veřejnost a další subjekty, které se s umělecko-právními otázkami potýkají. Výjimkou nejsou ani přednášky zaměřené na konkrétní specifické problémy, jako je například umělecká apropriace a její právní konsekvence.

 Kde jsme v minulosti již přednášeli

 • Akademie múzických umění v Praze (AMU)
 • Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)
 • Anglo-American University v Praze (AAU)
 • Atlas Café
 • Bitcoin Coffee
 • Café Liberté
 • DOX - Centrum současného umění (DOX)
 • Fait Gallery Brno
 • Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (FAMU)
 • Galerie Rudolfinum
 • Institut umění - Divadelní ústav
 • Masarykova Univerzita, Právnická fakulta (MUNI)
 • Muzeum umění Olomouc
 • Nová galerie Praha
 • Paralelní polis
 • Prague College 
 • PLATO Ostrava
 • THINK TANK Pardubice
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta (UHK)
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakultě umění a designu (UJEP)
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta (UK)
 • Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování (UPCE)
 • Ústav dějin Umění Akademie věd České republiky
 • Ústřední Městská Knihovna Praha
 • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM)
 • Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě (VSVU)
 • Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, designu a umění (ZCU)
CZ / EN