Program přednášek a kurzů je určen primárně studentům a absolventům výtvarných uměleckých škol. Jeho stěžejním cílem je seznámit tvůrce se základní právní problematikou a úskalími v rámci umělecké tvorby, což jsou vědomosti pro profesní život a kariéru umělce zcela zásadní.

Naše vize
Výtvarníky se po právní stránce snažíme připravit na existenci v uměleckém provozu, přičemž naší motivací je, aby přednášky a kurzy Fair Art působily jako prevence problémů či sporů a současně aby z dlouhodobého hlediska kultivovaly právní vztahy na umělecké scéně i mimo ni.

Právě proto jsou jádrem naší vzdělávací činnosti kurzy obecných základů autorského práva, jež jsou pečlivě připravovány "na míru" potřebám výtvarníků, a to s ohledem na jednotlivé umělecké specializace posluchačů (malíři, sochaři, designéři atp.).

Pro koho přednášíme
Za velký příslib k dalšímu rozvoji edukačního programu považujeme navázání spolupráce s významnými uměleckými vysokými školami jako AVU - Akademií výtvarných umění, FAMU - Filmovou a televizní fakultou Akademie múzických umění či VŠUP - Vysokou školou umělecko-průmyslovou v Praze. V rámci našich zahraničních partnerství externě lektorsky působíme i na slovenské VŠVU – Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě.

Mimo akademickou sféru organizujeme každoročně i celou řadu samostatných specializovaných přednášek určených pro širší veřejnost a další subjekty, které se s umělecko-právními otázkami potýkají. Výjimkou nejsou ani přednášky zaměřené na konkrétní specifické problémy, jako je například umělecká apropriace a její právní konsekvence.