Aplikace férových smluvních vzorů umožňuje uživatelům vytváření základních smluv přímo ve webovém prostředí, zcela zdarma a bez nutnosti jakékoliv registrace.

Principy aplikace
Přístup ke smluvnímu vzoru jako k interaktivnímu formuláři usnadňuje optimalizaci dokumentu pro poměry každého individuálního případu a současně činí smluvní vzory srozumitelnějšími pro ty, kteří se v právním jazyce příliš neorientují. Chcete-li vytvořit vlastní smlouvu, můžete tak bez okolků učinit právě teď prostřednictvím této webové stránky!

V současné době jsou pro vás připraveny čtyři základní smluvní typy, přičemž všechny odpovídají požadavkům ?nového? občanského zákoníku účinného od 1. ledna 2014.

Jak si vytvořit smlouvu na míru

 1. Zvolte smluvní vzor, který podle popisky nejlépe vystihuje povahu vašeho problému.
  • Kupní smlouvu lze použít k prodeji uměleckého díla či designového výrobku.
  • Nájemní smlouvu lze použít při nájmu uměleckého díla, tj. jeho úplatném dočasném přenechání jiné osobě k užití.
  • Smlouvu o dílo lze použít, vytváří-li autor umělecké dílo na objednávku jiné osoby.
  • Licenční smlouvu lze použít, chcete-li blíže dohodnout licenční podmínky pro užití díla.
 2. Po vstupu do aplikace se vám zobrazí text smlouvy s možnostmi doplnění či výběru jednotlivých údajů. Svou pozornost věnujte vyplnění polí označených světlejší barvou.
 3. U částí smlouvy, které považujeme za komplikované, se nachází vysvětlivka. Stačí kliknout na ikonu otazníku nebo na podtržené slovo - po rozkliknutí se zobrazí text vysvětlivky.
 4. Po vyplnění všech potřebných údajů a až bude smlouva odpovídat vašim představám, můžete si ji stáhnout ve formátu PDF.

Jednotlivé smluvní vzory

Aplikace férových smluvních vzorů se v současné době nachází ve zkušebním režimu. Na vylepšení aplikace pracujeme, přičemž oceníme, pokud nám zašlete své postřehy a podněty k vylepšení aplikace na info@fairart.cz.

Upozornění

Přestože jsou předkládané smluvní vzory vytvořeny ve spolupráci se zkušenými právníky, upozorňujeme na fakt, že jejich posláním je sloužit primárně jako inspirace či námět vhodný k dalšímu rozpracování. Proto doporučujeme, abyste se v případě jakýchkoliv nejasností při vytváření či sjednávání konkrétní smlouvy obrátili na právníka, a to nejlépe prostřednictvím Fair Art.

Fair Art výslovně konstatuje, že nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv užití těchto smluvních vzorů.